Avís Legal

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ

Vostè està visitant la pàgina web www.evixsafety.com titularitat de EVIX FIRM S.L. (Des d’ara LA
COMPANYIA).
Domicili social a C / Xops 57, Teià
08329 (Barcelona), proveïda de NIF número B67414433
Escriptura de constitució de la societat atorgada davant el Notari de Barcelona Salvador Farrés
Ripoll, el 3 d’Abril de 2019, sota el nombre 2926 del seu protocol.
Correu electrònic: info@evixsafety.com

2. ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web www.evixsafety.com (en endavant la Web que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la web.
L’accés i navegació d’un usuari per la web implica l’acceptació sense reserves de el present Avís Legal.
LA COMPANYIA pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3. UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris a
l’contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar,  inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris a el servei d’accés mitjançant el
consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA COMPANYIA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis oferts en el mateix.

3.6. S’entén que l’accés o utilització del web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que LA COMPANYIA tingui publicades en el moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

3.7. En el cas d’estar disponibles, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA COMPANYIA ofereix a la seva seu web ia no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

4. ACCÉS A LA WEB I CONTRASENYES

4.1. L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa l’apartat 9 d’aquest Avís Legal, així com el que disposa la Política de privacitat.

4.3. Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per
accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per LA COMPANYIA i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de  l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

4.4. L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a LA COMPANYIA qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat mateixos, per tal de procedir al seu immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, LA COMPANYIA quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

LA COMPANYIA es reserva expressament el dret a modificar el present avís legal. L’usuari reconeix i
accepta que és la seva responsabilitat revisar la web i el present Avís Legal.

6. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

6.1. LA COMPANYIA es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, LA COMPANYIA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no li siguin imputables.

6.2. LA COMPANYIA no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu
d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a lA COMPANYIA, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LA COMPANYIA.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.evixsafety.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen a LA COMPANYIA o, si escau, a terceres persones , a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets
d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització, i comunicació pública.

7.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA COMPANYIA. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de LA COMPANYIA i de tercers.

7.3. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

8. ENLLAÇOS DE TERCERS

8.1. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, LA COMPANYIA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA COMPANYIA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

8.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’Usuari sobre l'existència d'altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA COMPANYIA.

8.3. LA COMPANYIA tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA COMPANYIA.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

9.1. LA COMPANYIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

9.2. L’usuari podrà proporcionar a LA COMPANYIA les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències
establertes en el REGLAMENT (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en Pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades). De la mateixa manera, LA COMPANYIA podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la
seva navegació i / o ús de la web, d’acord amb la nostra política de privacitat.

9.3. Preguem llegeixi atentament els textos legals, en particular la nostra Política de Privacitat, abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquest avís legal, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, a el lloc en què aquests tinguin la seva residència habitual. En el cas que es tracti d’una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).