Política de Privacitat

Aquesta Política de privacitat li permet (segons es defineix a continuació) saber com EVIX FIRM SL recopila i utilitza les seves dades personals i com pot controlar el seu ús.
De conformitat amb les disposicions del Reglament general de protecció de dades (‘RGPD’) i els seus reglaments d’implementació, informem als usuaris que les dades personals que proporcionen a través dels formularis disponibles al nostre lloc web www.evixsafety.com ( ‘lloc web’), o per correu electrònic a qualsevol adreça proporcionada als nostres professionals o qualsevol altre mitjà de comunicació s’incorporarà a un arxiu sota la responsabilitat de EVIX FIRM SL, Domicili social a C/
Xops 57, Teià 08329 (Barcelona), proveïda de NIF nombre B67414433

Escriptura de constitució de la societat atorgada davant el Notari de Barcelona Salvador Farrés Ripoll, el 3 d’Abril de 2019, sota el nombre 2926 del seu protocol.
Correu electrònic: info@evixsafety.com

El propòsit de processar aquestes dades és la gestió de sol·licituds, inclosa l'atenció a consultes i sol·licituds d’informació, així com, si és el cas, el manteniment i la gestió de la relació professional, comercial i / o contractual establerta amb qualsevol de les nostres oficines i  professionals. .
A menys que s’indiqui el contrari, totes les dades que sol·licitem en els formularis disponibles en el lloc web són obligatoris. La negativa a proporcionar les dades obligatòries resultarà en la incapacitat de gestionar la sol·licitud específica en qüestió. Notifíquenlo immediatament de qualsevol canvi en les seves dades perquè la informació continguda en els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i sigui correcta. Per tant, accepta que la informació i les dades que ens proporciona són precisos, actualitzats i veraces.
En certs formularis electrònics, se li demanarà que proporcioni el seu consentiment perquè se li mantingui informat sobre els serveis i els aspectes rellevants de la llei i els impostos per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o altres mitjans electrònics equivalents, de conformitat amb les disposicions de l'article 21 LSSI (Llei de Serveis de la Societat d'Informació – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o objecció, pel que fa a les dades personals en els arxius anteriors, adjuntant una fotocòpia de la seva targeta NID o un altre document oficial que verifiqui la seva identitat, contactant a:
EVIX FIRM SL
c / Xops número 57
08329 – Barcelona
Espanya
info@evixsafety.com
Finalment, tractarem les seves dades, en tot moment, com estrictament confidencials i amb el deure obligatori de secret de conformitat amb les disposicions de les regulacions aplicables, i adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració. , Pèrdua, accés o maneig no autoritzat, tenint en compte la tecnologia disponible, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals està exposat.

1. ABAST D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de privacitat estableix els principis i les pautes que regeixen la protecció de les seves dades personals (segons es defineix a continuació), inclosos els seus dades personals recopilades durant el registre del producte i en oa través dels Llocs i sobre els usuaris dels nostres productes i serveis i els visitants i usuaris dels Llocs. (“Tu” o “El teu”).
Dades personals ( "Dades personals") significa qualsevol informació que pugui resultar en la identificació d’una persona. Dades no personals significa qualsevol informació que no resulti en la identificació d’un individu.
EVIX FIRM SL recopila Dades personals en línia i fora de línia (per exemple, a través d’una targeta de negocis lliurada voluntàriament a un empleat de EVIX FIRM SL) i aquesta Política de privacitat s’aplica independentment dels mitjans de recopilació.
Els Termes d’ús dels Llocs, que es poden trobar aquí, estan incorporades en aquesta Política de privacitat. L’ús que vostè faci dels Llocs i les dades personals que ens proporcioni estan subjectes als termes d’aquesta Política de privacitat.

2. DADES RECOL·LECTATS

Les dades personals recollides dels que visiten un lloc sense ingressar informació poden incloure:
• Adreça IP
• Contingut de les galetes (com es descriu a continuació)
Les dades personals recollides dels que ens proporcionen informació per als fins que s’enumeren a continuació poden incloure:
• Adreça IP
• Contingut de les galetes (com es descriu a continuació)
• Nom i cognom
• Adreça postal
• Adreça de correu electrònic
• Números telefònics
• Inici de sessió i contrasenya
• Universitat, grau i cursos presos tipus d’organització (empresa, escola, universitat, etc.), nom de
l’organització, mida de l’organització, departament i títol de la feina
• Indústria i sectors de la subindustria.
• Qualsevol altra dada que pugui ser rellevant per als fins enumerats a continuació.
No obstant això, en tots els casos, les dades personals recopilades es limiten a les dades necessàries per als fins descrits en la secció 4 de el present document.
Per utilitzar certes funcions i característiques d’una pàgina, EVIX FIRM SL requereix que Vostè proporcioni certs Dades Personals al visitar o utilitzar el Lloc corresponent. Vostè és lliure de decidir si proporcionar o no la totalitat o part de les seves dades personals. No obstant això, si tria no
proporcionar la totalitat o part de les seves dades personals, els propòsits descrits en la secció 4 podrien no aconseguir-se o no es van aconseguir correctament.

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A NIÑOS

La información de EVIX FIRM SL no se comercializa a niños menores de 13 años y EVIX FIRM SL no recopila, a sabiendas, datos personales de niños menores de 13 años. Además, EVIX FIRM SL no recopila ni almacena datos personales ni envía mensajes de marketing por correo electrónico a aquellos que tienen 13, 14 y 15 años a menos que lo permitan las leyes locales de protección de datos.
Si los padres o tutores se dan cuenta de que su hijo le ha proporcionado Datos personales a EVIX FIRM SL sin su consentimiento o sin el consentimiento de un maestro o administrador de la escuela, pueden pedirle a EVIX FIRM SL que elimine dichos Datos personales y cancele la cuenta del niño enviando un correo electrónico a info@evixsafety.com Si EVIX FIRM SL se da cuenta de que ha recopilado Datos Personales de un niño menor de la edad de consentimiento según las leyes locales de protección de datos sin el consentimiento de un padre o
tutor, EVIX FIRM SL tomará medidas para obtener el consentimiento del padre o tutor para ese procesamiento o para eliminar dicho Personal. Datos y terminar la cuenta del niño.

4. CAPS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

EVIX FIRM SL recopila i utilitza les seves dades personals per tal de dur a terme el seu negoci en base als següents motius legals i per als següents fins:
• Les activitats de processament de dades personals recopilades d’aquells que visiten un lloc sense ingressar informació es basen en el seu consentiment previ si així ho exigeix ​​la llei (per exemple, vostè és resident de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein o Noruega):
• Per millorar la teva experiència d’usuari; i
• Per reconèixer que és possible que ens hagi proporcionat informació i que no necessiti tornar a proporcionar aquesta informació.
• Les activitats de processament de dades personals recopilades d’aquells que ens proporcionen informació per als fins esmentats anteriorment i que es basen en el seu consentiment previ si així ho exigeix ​​la llei (per exemple, vostè resideix a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein o Noruega ):
• Per permetre sol·licitar i rebre informació relacionada amb EVIX FIRM SL;
• Per proporcionar-li un ús interactiu personalitzat del Lloc;
• Per permetre participar en activitats de màrqueting, enquestes i llistes de correu; i
• Per processar una sol·licitud d’ocupació de vostè i gestionar les fonts de contractació.

5. PERÍODE DE RETENCIÓ DE DADES PERSONALS

EVIX FIRM SL no emmagatzema les seves dades personals per més temps del necessari. Els períodes de retenció varien segons les categories de dades i les activitats de processament.

No obstant això, quan les lleis vigents exigeixen que EVIX FIRM SL retingui les seves Dades personals per més temps o quan es requereixi de Ses Dades Personals per fer valer o defensar contra reclamacions legals, EVIX FIRM LS conservarà Les seves Dades personals fins al final de el
període de retenció pertinent o fins a les reclamacions en qüestió s’han resolt.

6. TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS I RECEPTORS

EVIX FIRM SL també divulgarà dades personals a tercers si EVIX FIRM SL determina que aquesta divulgació és necessària per raons tècniques (com serveis d’allotjament per part d'un tercer).
EVIX FIRM SL també pot divulgar aquesta informació personal si així ho exigeix ​​la llei o si EVIX FIRM SL creu de bona fe que aquesta divulgació és raonablement necessària per complir amb un procés legal (per exemple, una ordre judicial, una citació o una altra ordre judicial ) o protegir els drets, la propietat, o seguretat personal de EVIX FIRM SL, els nostres clients, o el públic.
Si està permès, EVIX FIRM SL també pot compartir les seves dades personals amb tercers per oferir-màrqueting o publicitat dirigida, com el processament de sol·licituds d’ocupació. La seva informació pot ser compartida amb:
Google LLC
Oficina de protecció de dades de Google
Amfiteatre 1600 Pkwy
Vista a la muntanya, Califòrnia 94043
data-protection-office@google.com
Telèfon: 650-253-0000
Fax: 650-618-1806
Escut de privacitat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI)
Per emmagatzemar les seves dades personals en els serveis en el núvol de Google Drive, i El Rocket Science Group LLC
Geòrgia
675 Ponce De Leon Au NE, Suite 5000 Atlanta, Geòrgia 30308
legal@mailchimp.com
Telèfon: (404) 806-5843
Escut de privacitat
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active)
Per tal de proporcionar el butlletí / llista de correu als nostres usuaris.
Aquestes transferències es poden transmetre a través d'Internet, correu postal, fax o qualsevol altre mètode que EVIX FIRM SL determini que és apropiat i d’acord amb la llei aplicable.

7. DRETS D'ACCÉS I RECTIFICACIÓ DE LES DADES, I ALTRES DRETS

EVIX FIRM LS prendrà mesures raonables per garantir que les dades personals recollides s’utilitzin per als fins establerts en aquesta Política de privacitat i que aquestes Dades personals siguin correctes i estiguin actualitzats.
Vostè té dret a accedir a les seves dades personals. A més, té dret a sol·licitar la rectificació, finalització, actualització i esborrat de les seves dades personals. També té dret a obtenir una còpia de les dades personals emmagatzemades per EVIX FIRM SL.
Pot exercir els seus drets d’accés i rectificació de les dades Ata enviant un correu electrònic a info@evixsafety.com

8. SEGURETAT DE DADES

EVIX FIRM SL es compromet a garantir la protecció i seguretat de les dades personals que triï
comunicar, per tal de garantir la confidencialitat de les seves dades personals i evitar que les seves
dades personals es distorsionin, danyin, destrueixin o divulguin a tercers no autoritzats.
EVIX FIRM SL manté mesures de seguretat física, electrònica i de procediment raonables per
protegir les dades personals de pèrdua, mal ús i accés no autoritzat, divulgació, modificació i
destrucció. Com a part d'aquestes salvaguardes, EVIX FIRM SL treballa amb tecnologia sofisticada

dissenyada per protegir les dades personals durant la seva transmissió i evitar errors de transmissió
o actes no autoritzats de tercers. No obstant això, mentre EVIX FIRM LS s'esforça per protegir les
seves dades personals, a la llum dels riscos inevitables de la transmissió de dades a través
d'Internet, EVIX FIRM LS no pot garantir una protecció total contra qualsevol error que passi durant el
curs de la transmissió de dades personals que estigui més enllà de l'control raonable de EVIX FIRM
SL.
Atès que les Dades personals poden ser confidencials, l'accés està limitat als empleats, contractistes,
revenedors i venedors de EVIX FIRM SL que tenen la necessitat de conèixer aquestes dades per dur
a terme les seves tasques. Totes les persones que tenen accés a Les seves Dades Personals estan
obligades pel deure de confidencialitat i estan subjectes a mesures disciplinàries i / o altres sancions
si no compleixen amb aquestes obligacions.

9. COOKIES

Els Llocs poden utilitzar cookies o altres tecnologies (en conjunt denominades “cookies”) que poden recopilar o emmagatzemar dades personals. Les cookies són arxius de text emmagatzemats i utilitzats per registrar informació no personal i personal pel que fa a la seva navegació i ús dels Llocs.
Les galetes poden ser persistents (és a dir, romandre després que tanqui el seu navegador per usar-les en les seves visites posteriors al Lloc) o transitòries (és a dir, eliminades quan tanqui el navegador).
EVIX FIRM LS pot utilitzar cookies per:
• Millora la teva experiència d’usuari a través, per exemple:
• Permetre que un servei reconegui el dispositiu perquè no hagi de donar la mateixa informaciódiverses vegades, i
• Analitzar el trànsit i les dades en un lloc per a:
• Mesurar la quantitat de persones que utilitzen els Llocs, perquè siguin més fàcils d’usari navegar, i tinguin la capacitat suficient per garantir temps de resposta adequats,
• i ajudi a EVIX FIRM SL a comprendre com les persones interactuen amb un Lloc perquè EVIX FIRM SL pugui millorar la funcionalitat i el rendiment del Lloc.
EVIX FIRM SL també pot utilitzar serveis de proveïdors de tercers per mesurar i analitzar l’efectivitat
del Lloc (Google Analytics / WordPress JetPack) i, en particular, per:
• Analitzar els seus hàbits de navegació i mesuri l’audiència d’un lloc,
• Analitzar els seus interessos i oferir-màrqueting o publicitat dirigida, i
• Permetre que comparteixis contingut dels Llocs amb altres persones en les xarxes socials i que
altres persones sàpiguen el que estàs veient i com et sents respecte a el contingut (per exemple, el
botó “M’agrada” a Facebook).
En aquests casos, les galetes proporcionades per aquests proveïdors externs poden ser utilitzades i emmagatzemades. Al transmetre la informació generada per aquestes galetes, la configuració de les galetes garanteix que les adreces IP siguin anònimes abans de la geolocalització i abans de l’emmagatzematge. Els nostres proveïdors externs servir aquesta informació per avaluar el seu ús del Lloc, compilar informes sobre l’activitat del Lloc perquè EVIX FIRM LS us proporcioni millors serveis
que s’adaptin a les seves necessitats i li proporcioni anuncis que s’ajustin a les seves necessitats.
Les galetes no s’associaran la seva adreça IP amb cap altra dada que emmagatzemen.
Quan navega pels Llocs, les galetes estan habilitades per defecte i les dades poden llegir-se o emmagatzemar localment en el seu dispositiu si la configuració del seu navegador ho permet. EVIX FIRM SL li notificarà l’ús de cookies la primera vegada que accedeixi als Llocs amb un dispositiu diferent; EVIX FIRM SL no instal·larà cap galeta abans d’obtenir el seu consentiment explícit. Pot decidir acceptar o rebutjar algunes o totes les galetes. Podeu configurar el programari del seu navegador per rebutjar totes les galetes (incloses les que es fan servir per a serveis d’anàlisi web); però, si ho fa, és possible que algunes àrees i característiques dels Llocs no funcionin correctament i
/ o És possible que no pugui accedir a algunes parts o serveis dels Llocs.

10. ENLLAÇOS A LLOCS WEB NO CONTROLATS PER EVIX FIRM SL

Aquest lloc pot oferir enllaços a llocs web de tercers que poden ser del seu interès. EVIX FRM SL no exerceix cap control sobre el contingut dels llocs web de tercers o les pràctiques d’aquests tercers en relació amb la protecció de dades personals que puguin recopilar i, per tant, no estan sota el control de EVIX FIRM SL. En conseqüència, EVIX FIRM SL no tindrà cap responsabilitat pel contingut dels llocs web de tercers o les pràctiques d’aquests tercers pel que fa a la protecció de dades personals.
Per tant, és la seva responsabilitat informar-se sobre les polítiques de privacitat d’aquests tercers.

11. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Encara EVIX FIRM SL ha implementat mesures de seguretat raonables per protegir les dades personals, reconeixem que no hi ha cap mètode per a transmetre o emmagatzemar Dades personals que sigui completament segur.
No obstant això, EVIX FIRM SL es compromet a garantir la privacitat de les dades personals. Si té motius per creure que la seguretat de les seves dades personals s’ha vist compromesa o ma utilitzada, ha de comunicar-se amb EVIX FIRM SL enviant un correu electrònic a info@evixsafety.com
EVIX FIRM SL investigarà i intentarà resoldre les queixes relacionades amb l’ús i la divulgació de dades personals d’acord amb els principis continguts en aquesta Política de privacitat.
L’accés no autoritzat a Dades Personals o l’ús indegut de Dades Personals pot constituir una ofensa sota la llei local.
En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de la present política, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén, tractant-se de
consumidors finals, a el lloc en què aquests tinguin la seva residència habitual.
En el cas que es tracti d’una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

12. CONTACTE

Per a qualsevol pregunta addicional relacionada amb aquesta Política de privacitat, per optar per no rebre informació de EVIX FIRM SL o qualsevol sol·licitud relacionada amb seus drets sobre les seves dades personals, pot enviar un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@evixsafety. com

13. DATA D'ENTRADA EN VIGOR DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I CANVIS EN AIXÒ

Aquesta Política de privacitat pot actualitzar d’acord amb els requisits i circumstàncies de EVIX FIRM SL, o quan ho exigeixin les lleis i regulacions vigents, per la qual cosa ha de consultar periòdicament les actualitzacions.
Darrera modificació: Aquesta Política de privacitat es va modificar per última vegada a l’abril de 2020